2020-03-01

Obiekty

Dyrekcja Ośrodka  (czynne: 7.00 – 15.00)

Dyrektor - Daniel Muc
ul. Zofii Nałkowskiej 10A
40-425 Katowice
Sekretariat (32) 253-87-33
Dział Techniczny (32) 253-77-41
Dział Sportu i Obsługi Klienta (32) 253-76-54
E-mail:  sekretariat@mosir.katowice.pl

ORW "Rolna"

Kierownik – Jarosław Mędrzyk
ul. Nasypowa 65
40-551 Katowice
tel. (32) 203-14-90

 

ORW "Zadole"
Kierownik – Marcin Nowak
ul. Wczasowa 8
40-694 Katowice
tel. (32) 252-12-89

 

ORW "Bugla" 
Kierownik – Dariusz Hypa
ul. Żeliwna 26d
40-599 Katowice
tel. (32) 251-68-66

tel. kom. 603-776-519 - Orlik

 

Hala Sportowa "Józefowska"

Kierownik – Wojciech Pawlak
ul. Józefowska 40
40-144 Katowice
tel. (32) 258-55-04

 

Camping 215****
Kierownik - Grażyna Dombek
ul. Trzech Stawów 23
40-291 Katowice
tel. (32) 255-53-88, recepcja: (32) 256-59-39

 

Lodowisko Jantor I

Kierownik – Rafał Tomala

ul. Nałkowskiej 11
40-425 Katowice

tel. (32) 353-00-38

 

Lodowisko Jantor II

Kierownik – Rafał Tomala

ul. Nałkowskiej 10A
40-425 Katowice

 tel. 509-794-702

 

Ośrodek Sportowy "Słowian"
Kierownik – Damian Kniewski
ul. 1 Maja 99
40-235 Katowice

tel. (32) 256-61-51

 

Ośrodek Sportowy "Szopienice"

Kierownik – Grażyna Dombek
ul. 11 Listopada 16
40-387 Katowice

tel. (32) 759-13-07

 

Boisko Sportowe „RAPID" 
Kierownik – Wojciech Pawlak
ul. Stęślickiego 6
40-120 Katowice
tel. kom. 515-199-195

 

Ośrodek Sportowy „Kolejarz" 
Kierownik – Seweryn Magdziak
ul. Alfreda 1
40-152 Katowice
tel. (32) 200-08-53

 

Stadion Miejski
Kierownik – Kazimierz Gruca
ul. Bukowa 1A
40-108 Katowice
tel. (32) 209-80-38

 

Ośrodek Sportowy „Podlesianka"
Kierownik – Piotr Nikodem
ul. Sołtysia 25
40-748 Katowice
tel. kom. 503-135-902

 

Ośrodek Sportowy „Hetman"
Kierownik – Dariusz Hypa
ul. Siwka 6
40-306 Katowice
tel. kom. 505-038-053

 

Boisko Sportowe przy Boya Żeleńskiego
Kierownik – Piotr Nikodem
ul. Boya Żeleńskiego 96 C
40-750 Katowice
tel. kom. 608-598-465

 

Ośrodek Tenisowy

Gospodyni – Agnieszka Bogusz
ul. Szopienicka 70
40-431 Katowice
tel. (32) 351-68-00

 

Ośrodek Sportowy „Gliwicka"
Kierownik – Marek Hypa
ul. Gliwicka 214
40-860 Katowice
tel. (32) 254-11-27

tel. kom. 509-794-703

 

Ośrodek Sportowy przy ul. Asnyka
Kierownik – Marcin Nowak
ul. Asnyka 27
40-696 Katowice

tel. kom. 570-875-780

 

Wodny Plac Zabaw
Kierownik - Dominik Helios
w rejonie ul. Pułaskiego (Dolina Trzech Stawów)
Katowice
tel. kom. 602-229-438

 

Wodny Plac Zabaw
Kierownik – Dominik Helios
w rejonie ul. Biedronek / Radockiego
Katowice
tel. kom. 536-006-540

 

Wodny Plac Zabaw
Kierownik – Marek Hypa
w rejonie ul. Ułańskiej (os. Tysiąclecia)
Katowice
tel. kom. 509-794-703

 

Lodowisko Murcki
Kierownik – Dominik Helios
ul. Bielska 1A
40-749 Katowice

tel. kom. 574-778-178

 

 

 

Pozostałe obiekty:

Lodowisko sezonowe

Boisko „Murcki” – ul. Samsonowicza/Mruczka

Boisko „Pod Młynem” – ul. Pod Młynem

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe – ul. Grabskiego; administrator: S.M. Załęska Hałda

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe – ul. Księżnej Jadwigi Śląskiej; administrator: S.M. Piast

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe – ul. Kijowska; administrator: MOSiR

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe – ul. Na Obrzeżu; administrator: S.M. Na Alpach

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe – ul. Zadole; administrator: S.M. Górnik

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe z placem zabaw – ul. Pijarska; administrator: Millenium Inwestycje Sp. z o.o.

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe – ul. Miła; administrator: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Boisko Sportowe – ul. Dudy Gracza; administrator: MOSiR

Boisko Sportowe – Os. Witosa; administrator: S.M. Załęska Hałda

Wielofunkcyjne Boisko Sportowe "Na Wulcu" - Park Bogucki ul. Ścigały; administrator: SP nr 39 Specjalna w Katowicach

Boisko przy ul. Kossak-Szczuckiej - administrator: MOSiR

 
 
Raporty o stanie zapewnienia dostępności do pobrania poniżej:

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..